Poți utiliza următoarele instrumente  psihologice disponibile pe PsihoProfile!


Inventarul de personalitate Big Five©plus
Care îi este profilul (general și exhaustiv) de personalitate?

Inventarul de personalitate  Big Five©plus permite obținerea unui profil de personalitate exhaustiv, un screening complet al personalităţii individuale, atât prin raportare la cei 5 meta-factori (Extraversiune, Agreabilitate, Nevrozism, Conştiinciozitate şi Deschidere) cât, mai ales, prin raportare la cei 30 de factori / fațete ale personalității subsumați celor cinci meta-factori. Având 240 de aserțiuni cu alegere forțată, Big Five©plus  a fost construit în România, calibrat în acord cu modul de a gândi şi acţiona a românilor și validat prin raportare la alte trei probe similare binecunoscute: I.P.I.P. (Goldberg, 1999); DECAS (Sava, 2008) și NEO PI-R (Costa, și McCrae, 1987). 
ACREDITAT de Colegiul Psihologilor din România în ședința Comisiie Metodologice din data de 11.01.2019! Detalii CPR despre ”Modul utilizare Big Five. Mai multe detalii


Chestionarul Big Five©plus_short
Care este profilul (sintetic/ de bază) al personalității? 

Chestionarul Big Five©plus_short, prin intermediul a 90 de itemi dihotomici, permite evaluarea celor 5 meta-factori ai personalității și estimarea tendințelor spre cele 30 de fațete subsumate celor 5 meta-factori. Fiind construit din itemii Chestionarului Big Five©plus (240 de itemi), pe baza analizelor realizate pe un eșantion de 15 000 de evaluări realizate în PsihoProfile, Chestionarul Big Five©plus_short permite realizarea unui screening rapid, în doar 7 - 10 minute, a personalității individuale. Cei 90 de itemi se prezintă sub formă de afirmații cu două posibile variante de răspuns (alegere forțată), incluzând și o variantă de răspuns intermediară (”?”) pentru nehotărâți sau cei care nu se regăsesc în nici una dintre cele două variante dihotomice. Mai multe detalii


Inventarul Dimensiunilor Accentuate DA 12profile
Care sunt dimensiunile ”accentuate” ale personalității sale?

Inventarul de personalitate DA12profile  (Dimensiuni Accentuate; 12 factori) a fost construit după modelul personalităților accentuate propus de Karl Leonhard (1970), conține 151 de itemi cu răspuns dihotomic (adevărat/ fals) şi permite evaluarea a 12 dimensiuni accentuate ale personalităţii: demonstrativitate, hiperexactitate, hiperperseverență, nestăpânire, hipertimie, distimie, ciclotimie, exaltare, anxietate, emotivitate, dependență și nevrozism. Inventarul DA evaluează acele trăsături psihologice care pot „da farmec” personalității unui angajat și anumite atuuri în plan personal și profesional, dar și anumite vulnerabilități sau ”probleme” relaționale, ele putându-se manifesta şi ca factor perturbator al activității profesionale şi sociale. Mai multe detalii


Inventarul de Evaluare a Tulburărilor de Personalitate (ETP duo)
Care sunt tendințele sale disfuncționale/ ”dizarmonice”? 

Inventarul de personalitate ETP duo  (Constantin et all., 2020, sub tipar) este un instrument de evaluare a tendințelor/ tulburărilor de personalitate (dezvoltări dizarmonice ale personalităţii) din perspectiva a două modele concurente (”duo”) în diagnostic: DSM V. si ICD 10. ETPduo conține 132 de itemi și permite evaluarea tendințelor sau predispozițiilor individuale pentru 11 tulburări de personalitate (paranoidă, schizoidă, schizotipală, antisocială/ disocială, borderline, impulsivă, narcisistă, histrionică, evitantă, dependentă și obsesiv-compulsiv/ anankastă) și pentru manifestările de tip anxios și depresiv. Mai multe detalii


Inventarul de Personalitate pentru DSM-5 (PID-5 – Adult)
Care sunt posibilele sale tendințe/ ”trăsături dezadaptative”?

Inventarul de personalitate PID-5 (Adult), permite evaluarea posibililor tendințe dezadaptative sau disfuncționale ale unei persoane și a fost dezvoltat sub egida APA (American Psychiatric Association - https://tinyurl.com/APA-PID-5-Adults), pentru a fi folosit în paralel cu interviul inițial al pacientului și pentru monitorizarea evoluției pacientului. 
PID - 5 Adult este un chestionar pe bază de autoraportare, pentru adulții în vârstă de peste 18 de ani, este format din 220 de itemi (aserțiuni) și asigură evaluarea a  25 de trăsături dezadaptative, 10 trăsături dezadaptative nespecifice unui domeniu (asumarea de riscuri; limitare afectivă; perfecționism rigid; perseverare; submisivitate; suspiciune; nevoia de atenție; duritate; deprimare; ostilitate)  și  15 trăsături dezadaptative grupate în cinci domenii/ trăsături negative (polul negativ) a celor cinci factori ai personalității ai  Big Five Model: Afect negativ (nevrozism +), Detașare (introversiune – ), Antagonism (agreabilitate – ), Dezinhibare (conștiinciozitate –) și Psihoză (deschidere +). Mai multe detalii


Chestionarul PID-5 Adulți, versiunea scurtă (PID-5A brief)
Care sunt posibilele dimensiuni / domenii  dezadaptative?

Chestionarul PID-5A brief este versiunea scurtă (25 de itemi) a Inventarului de personalitate PID-5 (220 itemi), propus de APA (American Psychiatric Association) ca model alternativ de diagnostic la DSM - V. Chestionarul PID-5A brief permite evaluarea polilor negativi și dezadaptativi, derivați din  Big Five ModelAfect negativ, Detașare, Antagonism, Dezinhibare și Psihoză.
Chestionarul PID-5A brief este format din 25 de itemi, pe bază de auto-raportare,  răspunsurile la fiecare aserțiune fiind solicitate pe o scala în 4 trepte, de la ”0” (”Foarte fals sau Adesea fals”) la ”3” (”Foarte adevărat sau Adesea adevărat”).  Analiza statistică a răspunsurilor la cei 25 de itemi (aserțiuni) permite estimarea gradului de dezvoltare a celor cinci dimensiuni dezadaptative și reprezentarea lor grafică pe o scală în 4 trepte, de la ”0” - absența unor tendințe, la ”3” -  tendințe dezadaptative evidente, trăsături disfuncționale prezente sau perturbare severă.  Mai multe detalii


Chestionarul  Stilului de Muncă (SM)
Cum îi place sau obișnuiește să muncească?

Chestionarul SM (Constantin & all, 2010) este format din 70 de itemi dihotomici și permite evaluarea a 10 caracteristici psihologice, relevante pentru conduita angajaților la locul de muncă. În funcție de opțiunile lor pentru unul cei doi poli a 10 dimensiuni bipolare, poate fi definit un ”profil individual” relevant pentru contextul muncii (un stil de muncă): Adaptativ  – Inovativ, Planificat – Spontan, Dependent – Independent, Individualist – Colectivist, Implicat – Detașat, Intuitiv – Analitic, Inductiv – Deductiv, Impulsiv – Controlat, Adaptat – Dezadaptat, Demotivat – Motivat. Mai multe detalii


Chestionarul Toleranței la Incertitudine (TI)
Care este toleranța sa față de  incertitudine/ ambiguitate?

Chestionarul TI (Toleranță la incertitudine) permite evaluare preferințelor individuale de raportare la situațiile profesionale complexe, marcate fie de o incertitudine minimă (control), fie de o mare incertitudine (explorare) (Constantin, 2020, sub tipar). Scorurile pe axa toleranță mică - toleranța mare la incertitudine rezultă din răspunsurile oferite la 42 de itemi dihotomici (alegere forțată), prin combinația a șase factori  exprimând preferințele individuale pentru: claritatea vs. complexitatea sarcinilor, normativitatea vs. libertatea în acțiune, familiaritatea vs. diversitatea contextului, nesiguranța vs. încrederea profesională, monocronia vs. policronia atențională, rigiditatea vs. flexibilitatea comportamentală. Mai multe detalii


Chestionarul Stilului de Relaționare Socială (SRS)
Cum îi place/ obișnuiește să relaționeze cu ceilalți?

Chestionarul SRS (Stil de Relaţionare socială) permite evaluarea stilului personal de raportare la situațiile care presupun interacțiune socială și comunicare (directă sau mediată on-line)  (Constantin & all, 2018). În cadrul chestionarului SRS, prin itermediul a 60 de itemi cu alegeri bipolare, este identificat stilul de relaționare socială, rezultant al combinării a 6 dimensiuni, preferințe  psihologice referitoare la:  networking-ul relațional;  cooperarea în echipă; managementul conflictului; autoevaluarea socială; strategia de persuasiune și atașamentul emoțional fața de grup. Mai multe detalii


Chestionarul Trebuințelor Motivaționale (TM)
Care îi sunt nevoile/ trebuințele fundamantale?

Chestionarul  TM (Trebuințe motivaționale) permite evaluarea nevoilor sau a trebuințelor fundamentale așa cum sunt ele descrise în teoriile propuse de Maslow (1943), Alderfer (1969), McClelland (1970). Format din 32 de itemi cu răspunsuri pe o scală în 5 trepte (în foarte mică măsură/ în foarte mare măsură) chestionarul permite evaluarea a patru trebuințe motivaționale fundamentale: trebuințe de securitate (nevoia de a avea acces la resurse și a fi în siguranță), trebuințe de afiliere (nevoia de fi acceptat și în armonie cu ceilalți), trebuințe de realizare (nevoia de a fi apreciat, recunoscut ca profesionist) și trebuințe de putere (nevoia de a fi independent sau de a conduce). Mai multe detalii


Chestionarul Persistenței Motivaționale (SPM)
Cât de persistent(ă) este d.p.d.v. motivațional?

Chestionarul SPM (Persistenței Motivaționale) permite evaluarea persistenței motivaționale înțeleasă ca fiind predispoziția individuală de a persista motivațional în efortul direcționat spre atingerea unui scop, de a găsi resursele motivaționale necesare pentru atingerea obiectivelor pe termen lung (Constantin et al., 2011). Versiunea scurtă a SPM (old version) este formată din 18 de itemi și permite evaluare a trei factori (b, d, e), în timp ce versiunea lungă SPM (new version) este formată din 42 de itemi și asigură evaluarea predispoziție/ tendințelor individuale legate de: a) stabilirea de scopuri pe termen lung; b) urmărirea de scopuri pe termen lung; c) planificarea sarcinilor curente; d) urmărirea sarcinilor curente și e) reamintirea scopurilor neatinse. Mai multe detalii


Chestionarul Implicării Motivaționale (IM)
Ce îl /o atrage, îl/o face să se implice motivațional?

Chestionarul I.M. (Implicare Motivațională) surprinde specificul implicării motivaționale individuale, vizibilă prin preferințele sau tendințele unei persoane de a fi motivată de anumite scopuri finale (plăcere, recompensă, provocare, recunoaștere)  sau, altfel spus, de a fi atrasă de anumite tipuri de obiective motivaționale (egocentrice, instrumentale, internaliste sau sociale) (Constantin et al., 2008). Chestionarul I.M. este format din 44 de intemi, cu două variante de răspuns (”Adevărat” și ”Fals”) și asigură evaluarea preferințelor individuale spre fiecare dintre cele 4 forme de implicare motivațională și estimarea dominanțelor motivaționale intrinseci (plăcere, provocare) sau extrinseci (recunoaștere, recompensă). Mai multe detalii


Scala Leadership Tranzacțional - Transformațional  (LTT)
 Care îi este stilul de conducere preferat?

Scala LTT (Constantin 2020), permite evaluarea preferinței individuale pentru un stil de leadership de tip  ”tranzacțional” (creează un mediu controlat și predictibil, standardizând activitățile, promovând respectarea procedurilor și planificărilor și focalizându-se pe atingerea obiectivelor) sau ”transformațional” (care creează un mediu dinamic și stimulativ, personalizând activitățile, promovând inițiativa și conduitele inovative și focalizându-se pe dezvoltarea angajaților). Chestionarul LTT conține 41 itemi, formulați sub formă de afirmații cu două posibile variante de răspuns (alegere forțată). Specificul stilului de conducere personal și tendința spre unul dintre două forme de leadership este evaluată prin intermediul a  11 sub-scale, fiecare dintre acestea surprinzând plasarea spre unul dintre doua tendințe bipolare. Mai multe detalii


Chestionar de interese vocaționale (ARC-ASII)
Care îî sunt interesele vocaționale?

Chestionarul ARC-ASII este destinat evaluării principalelor interese vocaționale (Artistice, Realistice, Convenționale, Antreprenoriale, Sociale sau Investigative) în acord cu tipologia Holland, una dintre cele mai cunoscute si răspândite teorii a alegerilor vocaționale. Suplimentar celor 6 categorii/ tipologii de interese ”clasice”, este oferită evaluarea unei categorii suplimentare, specifice lumii moderne: interese Informatice. Pe baza analizei preferințelor individuale referitoare la 70 de activități profesionale (itemi cu alegeri pe o scală în 4 trepte), rezultă un scor compozit care exprimă gradul de manifestare a preocuărilor pentru unul dintre cele 7 categorii de interese vocaționale.  
. Mai multe detalii


Chestionar de Personalitate Holland (APH)
Care îi este tipul de personalitate vocațională?

Chestionarul APH (Autoevaluare Personalitate Holland), construit și validat în România, permite evaluarea personalității individuale din perspectiva modelului/ tipologiei Holland. Prin intermediul a 70 aserțiuni despre sine (itemi) este posibilă identificarea a 7 tipuri de personalitate (cele descrise în modelul Holland, la care se adaugă un tip de personalitate suplimentar):  Personalitate 
Artistică, Realistă, Convențională, Socială, Antreprenorială, Investigativă și Informatică. 
Chestionarul APH oferă profilul individual în funcție de cele șapte  tipuri de personalitate și sugestii legate de posibile opțiuni profesionale. Mai multe detalii


Chestionarul de Autoevaluare a Aptitudinilor Bazale (AAB)
Care sunt cele mai dezvoltate aptitudini personale?  

Chestionarul AAB (Autoevaluarea Aptitudinilor Bazale) permite o estimare, prin auto-raportare” a gradului de dezvoltare a aptitudinilor perceptive, cognitive, fizice și psihomotorii. Chestionarul AAB este constituit din 52 de itemi în care sunt descrise și exemplificate fiecare dintre cele 52 de aptitudini ale modelului Fleishman (Fleishman, E.A. & Relly, M. E., 2008), la care se adaugă 4 itemi de control reprezentativi pentru tendința de a exagera în autoevaluare. Însumarea valorilor raportate de persoane evaluată permite estimarea gradului de dezvoltare a celor 4 clase/ categorii de aptitudini generale și a 14 categorii de aptitudini specifice. Fiind bazat pe autoraportare, Chestionarul AAB poate fi folosit doar în activități de consiliere (consiliere vocațională, managementul carierei, dezvoltare personală, coaching etc.).  Mai multe detalii


Chestionarul profilului tipologic (AIDA)
Care îi este profilul tipologic individual?

Chestionarul AIDA (Atenție, Informații, Decizii și Activități) este construit integral și validat pe populația românescă în acord cu tipologile de personalitate propuse de K. G. Jung (1971), I. Briggs-Myers (1985) și  D. Keirsey (1998). Format din 40 de aserțiuni, chestionarul permite evaluarea atât a celor patru mari dimensiuni ale personalității individuale (extraversiune - introversiune; percepție - intuiție, raționalitate - sensibilitate, planificare - spontaneitate) cât și estimarea predominanței unuia dintre cele 16 roluri / tipuri temperamentale descrise în modelele propuse de Briggs-Myers (MBTI) sau de David Keirsey (KTS). Raportul AIDA oferă, dincolo de profilul psihologic, sugestii valoroase cu privire la alegerile vocaționale sau succesul în carieră. Mai multe detalii


Chestionarul Dezirabilității Sociale (DS)
Cum se prezintă în fața celorlalți?

Chestionarul DS este o probă standardizată de evaluare psihologică care permite evaluarea a trei dimensiuni psihologice relevante pentru evaluarea dezirabilității sociale: amăgirea de sine, managementul impresiilor (Paulhus, 1984) și utilitate socială (Beauvois, 1995). Alcătuit din 45 de itemi, chestionarul permite identificarea tendințelor individuale spre falsificarea răspunsurilor auto-evaluative specifice interviului sau evaluării psihologice. Mai multe detalii


Chestionarul Inteligenței Emoționale (INEM)
Care îi este profilul inteligenței emoționale?

Chestionarul  INEM (INteligență EMoțională) permite evaluarea inteligenței emoționale, a capacității individuale de a recunoaște și folosi cu eficienţă emoțiile proprii sau ale celorlalți, atât în plan social cât şi în cel profesional. Chestionarul conține 40 de itemi cu răspuns dihotomic și asigură evaluarea a  4 factori/ fațete ale inteligenței emoționale: 1. înțelegerea emoțiilor personale; 2. înțelegerea emoțiilor celorlalți; 3. reglarea propriilor emoții; 4. reglarea emoțiilor celorlalți. Un factor suplimentar - 5. dezirabilitate socială - este folosit ca scală de control al tendinței de fațadă (scoruri mari). Mai multe detalii


Chestionarul  Stimei de Sine (ASSI)
Ce părere are despre sine?

Chestionarul ASSI (Autodepreciere, Stima de Sine, Infatuare) este o probă standardizată de evaluare a stimei de sine, alcătuită din 45 de itemi, aserțiuni cu 4 variante de răspuns. Chestionarul permite atât evaluarea stimei de sine "normale" (cu valori mai scăzute sau mai înalte, dar încadrate între limitele normalității), cât și evaluarea stimei de sine cu valențe ”accentuate”: autodeprecierea și infatuarea. Mai multe detalii


Formulare / date interviu
Ce alte informații ne mai sunt necesare?

Formularele/ date interviu (FI) sunt reprezentate de fișe, ghiduri de interviu sau ”tipizate” utile în activitatea psihologică, în completarea evaluărilor psihologice stadardizate. Sunt accesibile formulare diverse utile pentru domeniile clinic (”Interviu Clinic General”, ”Raport de Diagnostic Clinic”), organizațional (”Interviu de Recrutare”; ”Date personal angajat”; ”Formular de evaluare a postului”) sau educațional (”Interviu consiliere CJRAE”; Interviu de consiliere educațională”), formulare care permit înregistrarea informațiilor relevante pe parcursul sau consecutiv realizării unui interviu sau a unei intervenții psihologice. Definite pe "capitole" si "teme" subsumate acestor capitole formularele ele pot fi completate selectiv (numai pe anumite secțiuni), re-actualizate (cu ocazia fiecărei ședințe de interviu, consiliere sau psihoterapie), salvate sau imprimate ori de câte ori este necesar. Mai multe detalii

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont