document
Chestionarul Persistenței Motivaționale (SPM)
Cât de persistent(ă) este d.p.d.v. motivațional?


În modelul explicativ al motivației, cel care stă la baza construcției SPM și IM, implicarea motivațională (IM) este văzută ca o componentă distincă care explică ce ne atrage, ce ne face să ne implicăm motivațional atunci când apare sau căutăm o oportunitate motivațională. Peristența motivațională intervine abia după ce este luată decizia implicării motivaționale și presupune activarea tuturor resurselor (inclusiv a celor care asigură ”re-alimentarea motivației”) în efortul direcționat spre atingerea celor stabilite (obiectivelor propuse), în ciuda obstacolelor, rutinei, stresului, oboselii sau altor factori distractori.

Chestionarul Persistenței Motivaționale  (SPM) permite evaluarea persistenței motivaționale, înțeleasă ca fiind predispoziția individuală de a persista motivațional în efortul direcționat spre atingerea unui scop, de a găsi resursele motivaționale necesare pentru atingerea obiectivelor pe termen lung (Constantin et al., 2011).

Versiunea scurtă a chestionarului Persistenței Motivaționale (old version) este formată din 18 de itemi  cu răspuns pe o scală în 5 trepte (1 – în foarte mică măsură; 5 – în foarte mare măsură), itemi vizând identificarea a trei factori: 
o     urmărirea de scopuri pe termen lung; 
o     urmărirea sarcinilor zilnice; 
o     reamintirea scopurilor neatinse.  

Versiunea lungă a chestionarului  Persistenței Motivaționale (new version) este formată din 42 de itemi, tot cu răspuns pe o scală în 5 trepte, și asigură identificarea a cinci factori: 
o     stabilirea de scopuri pe termen lung; 
o     urmărirea de scopuri pe termen lung; 
o     planificarea sarcinilor curente; 
o     urmărirea sarcinilor curente; 
o     reamintirea scopurilor neatinse.  

Scorurile mari la dimensiunea generală persistență motivațională (scor global) sunt reprezentative pentru oamenii care găsesc mereu resurse pentru a-si alimenta motivația în efortul de atingere a unor obiective ambițioase, cele care cer dedicare sau efort constant. Astfel de oameni acceptă provocarea sarcinilor dificile și reușesc  să rămână concentrați în activitățile zilnice/ curente chiar și după ce devin neplăcute sau mai puțin interesante, dacă sunt subsumate unor scopuri pe termen lung. Ei revin frecvent cu gândul la obiective sau inițiative personale  amânate, le reactualizează și le repun în agenda personală, chiar dacă aparent erau abandonate. Având în minte obiective importante pentru ei, astfel de persoane găsesc resursele necesare pentru a se auto-motiva și investi în efortul spre atingerea acelor obiective îndepărtate în timp. 

Rezultatele oferite de Chestionarul SPM  pot fi relevante pentru activitatea din domeniul educațional (persistență motivațională și succesul/ abandonul în învățare; stabilirea de obiective ambițioase pe termen lung și succesul/eșecul academic etc.), din domeniul clinic-psihoterapeutic (predispoziția motivațională a clientului și efectul ei asupra reușitei intervenției terapeutice; aderența la tratament și persistența motivațională etc.) sau din domeniul organizațional (identificarea candidaților sau a angajaților ambițioși/ cu scopuri modeste, estimarea persistenței motivaționale în sarcini complexe, pe termen lung, identificare angajaților rezistenți la activități simple, rutiniere etc). 

SPM este recomandată spre utilizare în toate acele situații în care se pune problema evaluării tendinței sau predispoziției unei persoane de a persista în sarcini sau scopuri pe termen lung, cele care presupun ambiție în alegerea scopurilor, determinarea în urmărirea lor, planificarea sistematică a activităților curente, focalizarea pe realizarea sarcinilor zilnice și reactualizarea frecventă a scopurilor neatinse.

Timp mediu de completare a chestionarului on-line: 10 de minute (între 8 și 16 minute).