document
Formulare / date interviu
Ce alte informații ne mai sunt necesare?


Formularele/ date interviu (FI) sunt reprezentate de fișe, ghiduri de interviu sau ”tipizate”  utile în activitatea psihologică, în completarea evaluărilor psihologice stadardizate. Sunt accesibile formulare diverse utile pentru domeniile clinic (”Interviu Clinic General”, ”Raport de Diagnostic Clinic”), organizațional (”Interviu de Recrutare”; ”Date personal angajat”; ”Formular de evaluare a postului”) sau educațional (”Interviu consiliere CJRAE”; Interviu de consiliere educațională”), formulare care permit înregistrarea informațiilor relevante pe parcursul sau consecutiv realizării unui interviu sau a unei intervenții psihologice. Definite pe "capitole" si "teme" subsumate acestor capitole formularele ele pot fi completate selectiv (numai pe anumite secțiuni), re-actualizate (cu ocazia fiecărei ședințe de interviu, consiliere sau psihoterapie), salvate sau imprimate ori de câte ori este necesar.