document
Chestionarul profilului tipologic (AIDA)
Care îi este profilul tipologic individual?


Chestionarul AIDA oferă posibilitatea evaluării a patru dimensiuni ale personalității din perspectiva preferințelor personale în ceea ce privește: (a) focalizarea atenției și energiei individuale (Extraversiune – Introversiune]); (b) modului preferat de achiziționare și procesare a informațiilor (Percepție – Intuiție); (c) premiselor care stau la baza deciziilor individuale (Raționalitate – Sensibilitate); (d) stilului preferat de organizare a vieții personale și activităților profesionale (Planificare – Spontaneitate).  

Chestionarul AIDA  este construit în acord cu tipologia personalității propusă de K. G. Jung (1971), tipologie dezvoltată în Modelul Briggs-Myers (Briggs-Myers & Briggs, 1985) și remodelată de David Keirsey în Keirsey Temperament Model (Keirsey D., Bates M., 1978). 

Chestionarul AIDA permite evidențierea atât a celor patru mari preferințe/ dimensiuni ale personalității individuale cât și estimarea predominanței unuia dintre cele 16 roluri / tipuri temperamentale descrise în modelele propuse de Briggs-Myers (MBTI) sau de David Keirsey (KTS). Pentru a limita vulnerabilitățile chestionarelor tipologice propuse de autorii menționați anterior, AIDA a fost construit și validat pe populația românească sub forma unui chestionar multidimensional, fiecare dintre cele 16 tipologii fiind grupate în 8 dimensiuni bipolare rezultate prin (re)combinarea scorurilor celor 4 dimensiuni centrale. 

Chestionarul AIDA este format din 40 de aserțiuni (afirmații) cu două posibile variante de răspuns (Adevărat/ Fals), incluzând și o variantă de răspuns intermediară (”?”) pentru cei nehotărâți sau cei care nu se regăsesc în nici una dintre cele două variante dihotomice. Reprezentarea datelor pentru Chestionarul AIDA este realizată pentru fiecare dintre cele 4 dimensiuni bipolare principale și pentru posibilele combinații ale acestor dimensiuni.

Dimensiuni principale:
o     Extravertit / Introvertit (focalizarea atenției);
o     Perceptiv / Intuitiv (procesarea informației);       
o     Rațional  / Sensibil (ancorarea deciziilor);
o     Planificat  / Spontan (organizarea activității).

Dimensiuni tipologice (derivate):
”Pragmatic” (ESTJ)  versus  ”Idealist” (INFP) ; ”Comandant” (ENTJ)  versus ”Artist” (ISFP); ”Antreprenor” (ESTP)  versus ”Mentor” (INFJ); ”Generos” (ESFJ)  versus ”Savant” (INTP); ”Profesor” (ENFJ)  versus ”Tehnician” (ISTP); ”Animator” (ESFP)  versus ”Strateg” (INTJ); ”Inventator” (ENTP)  versus ”Protector” (ISFJ); ”Revoluționar” (ENFP) versus ”Inspector” (ISTJ).

Raportul AIDA oferă, dincolo de profilul psihologic, sugestii valoroase cu privire la alegerile vocaționale sau succesul în carieră, sugestii bazate pe rezultatele cercetărilor internaționale realizate din perspectiva modelelor Briggs-Myers/ Keirsey. 

Concluzii relevante și valoroase pentru activitatea de consiliere vocațională/ educațională se pot formula prin integrarea informațiilor AIDA cu cele oferite de alte instrumente de evaluare a premiselor vocaționale  - interese vocaționale (ARC-ASII), personalitate vocațională (APH) sau categorii profesionale agreate (CPH) - sau de evaluare a unor dimensiuni de personalitate relevante pentru consilierea individuală - stimă de sine (ASSI), implicare și persistență motivațională (IM & SPM), inteligență emoțională (INEM) etc.

Aflându-se într-o etapă de validare finală Chestionarul AIDA trebuie folosit cu precauție, rezultatele oferite în Raportul de evaluare trebuind confirmate sau coroborate cu informații obținute cu ajutorul instrumentelor menționate anterior sau din alte surse (interviu, observații, alte instrumente etc.).
.

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe