document
Inventarul de Personalitate pentru DSM-5 (PID-5 – Adult)
Care sunt posibilele sale tendințe/ ”trăsături dezadaptative”?


Inventarul de personalitate pentru DSM-5 (PID-5 – Adult), permite evaluarea posibililor tendințe dezadaptative sau disfuncționale, în termeni de trăsături de personalitate derivate din  Big Five Model, Inventarul PID -5, fiind propus de APA (American Psychiatric Association) ca model alternativ de diagnostic la  DSM - V. 
PID-5 – Adult asigură evaluarea a  25 de trăsături dezadaptative, 10 trăsături dezadaptative nespecifice unui domeniu (asumarea de riscuri; limitare afectivă; perfecționism rigid; perseverare; submisivitate; suspiciune; nevoia de atenție; duritate; deprimare; ostilitate)  și  15 trăsături dezadaptative grupate în cinci domenii/ trăsături negative (polul negativ) a celor cinci factori ai personalității ai  Big Five Model
•      Afect negativ (nevrozism +)  - abilitate emoțională, anxietate, teama de abandon
•      Detașare (introversiune – ) - retragere socială,  anhedonie, evitarea intimității
•      Antagonism (agreabilitate – ) -  manipulare, necinste, grandomanie
•      Dezinhibare (conștiinciozitate – ) - iresponsabilitate, impulsivitate, distractibilitate
•      Psihoză (deschidere +) - convingeri neobișnuite, excentricitate, dereglare perceptivă.
PID-5 – Adult este un chestionar pe bază de autoraportare, format din 220 de itemi (aserțiuni), pentru adulții în vârstă de peste 18 de ani, răspunsurile la fiecare aserțiune fiind solicitate pe o scala în 4 trepte, de la ”0” (”Foarte fals sau Adesea fals”) la ”3” (”Foarte adevărat sau Adesea adevărat”). Analiza statistică a răspunsurilor la cei 220 de itemi (aserțiuni) permite estimarea gradului de dezvoltare a 25 de dimensiuni disfuncționale (și a celor 5 domenii de disfuncționalitate), pe o scală în 5 trepte:
   0 - absența unor tendințe;
   1-  posibile tendințe,  cu manifestări adaptate și funcționale
   2-  tendințe dezadaptative ușoare sau moderate, prezente frecvent;
   3 – tendințe dezadaptative evidente, trăsături disfuncționale prezente sau perturbare severă.
În acest raport de evaluare, pentru cele cinci domenii (Afect negativ, Detașare, Antagonism, Dezinhibare și Psihoză) reprezentarea grafică a rezultatelor este similară dar realizată pe o scală în 8 trepte, primele două trepte (0 și 1) corespunzând absenței unor tendințe, următoarele două (2 și 3) ilustrând posibile tendințe, în timp ce următoarele trepte atenționează asupra unor  tendințe dezadaptative ușoare/ moderate (4 și 5) sau asupra unor tendințe dezadaptative evidente, disfuncționale (6 și 7).
PID-5 – Adult a fost dezvoltat sub egida APA (American Psychiatric Association) pentru a fi folosit în paralel cu interviul inițial al pacientului și pentru monitorizarea evoluției pacientului. Acest instrument poate fi utilizat în evaluare sau cercetare ca instrument complementar, util în luarea deciziilor clinice și nu ca singura bază pentru efectuarea unui diagnostic clinic. Pentru a urmări schimbarea în timp a severității disfuncționalității persoanei monitorizate, se recomandă ca instrumentul să fie completat la intervale regulate, așa cum este indicat clinic, în funcție de stabilitatea simptomelor individului și de condiția tratamentului. Scorurile permanent ridicate pentru o fațetă sau un domeniu  pot indica zone semnificative și problematice, astfel încât persoana care primește îngrijire ar putea necesita o evaluare, un tratament și o urmărire ulterioară. 
APA solicită clinicienilor și cercetătorilor să furnizeze date suplimentare cu privire la utilitatea instrumentelor pentru caracterizarea statutului pacientului si îmbunătățirea îngrijirii pacientului la http://www.dsm5.org/Pages/Feedback-Form.aspx. 

Timp mediu de completare a chestionarului on-line: 35 de minute (între 20 și 50 minute).
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe