document
Chestionarul Stilului de Relaționare Socială (SRS)
Cum îi place/ obișnuiește să relaționeze cu ceilalți?


Chestionarul SRS (Stil de Relaţionare socială) permite evaluarea stilului personal de raportare la situațiile care presupun interacțiune socială (directă sau mediată on-line) și a modului de gestiune a acestor interacțiuni sociale (Constantin & all, 2016). Chestionarul SRS conține 60 de itemi dihotomici, afirmații cu două posibile variante de răspuns, incluzând și variantă de răspuns intermediară (”?”) pentru cei nehotărâți sau cei care nu se regăsesc în nici una dintre variantele dihotomice.

Pornind de la premisa ca lumea modernă obligă la asumarea de noi stiluri de interacțiune socială, integrând, pe lângă cele clasice, și interacțiunile mediate de mediul on-line, am definit 6 dimensiuni care ar putea descrie un stil de relaționare socială adaptat lumii moderne

Ne referim opțiunile individuale sau la stilul de personal de interacțiune socială pe care îl promovăm: în relațiile interpersonale directe și în cele mediate de rețelele de socializare (social versus utilitarist); în cadrul grupurilor sau colectivelor de care aparținem (relație versus sarcină); în situațiile de conflict (implicat versus detașat); prin imaginea despre sine pe care o prezentăm celorlalți (indulgent versus exigent); în situațiile în care utilizăm strategii persuasive (manipulativ versus  moral) sau în situațiile care exprimăm atașament emoțional față de grup(dependent versus independent).

Altfel spus, în cadrul chestionarului SRS, stilul de relaționare socială este o rezultantă a combinării a 6 dimensiuni psihologice:
•     Networking relațional  (networking social versus networking  utilitarist);
•     Cooperare în echipă  (cooperare centrată pe relații  versus cooperare centrată pe sarcină);
•     Managementul conflictului  (implicat versus detașat în managementul conflictului);
•     Autoevaluare socială  (indulgență în autoevaluare versus exigență în autoevaluare); 
•     Strategie de persuasiune  (persuasiune manipulativă versus persuasiune morală); 
•     Atașament emoțional  (independență versus dependență emoțională față de grup). 

Evaluarea celor 6 dimensiuni și identificarea stilului individual de relaționare socială sunt utile, în primul rând,  în activitățile de recrutare și selecție profesională, pentru acele categorii profesionale sau locuri de muncă în care stilul de relaționare socială este decisiv (agenți de vânzări, operatori on-line, manageri, consultanți etc.).
Identificarea preferințelor și strategiei individuale de implicare în relațiile sociale, poate fi deosebit de utilă și  în activitățile de consiliere personală  (pentru dezvoltarea personală) sau profesională   (pentru managementul carierei), ajutând la conștientizarea și (dacă este cazul!) la corectarea tendințelor sau preferințelor disfuncționale.

Timp mediu de completare a chestionarului on-line: 15 de minute (între 10 și 20 minute).
 

Înregistrează-te acum

:
:
:
:
Apasă aici dacă ai deja cont


Rapoarte psihologice

Chestionar și anexe